Policja Anisa Zani, filmohet ne flagrance, teksa ka hequr nga uniforma simbolet e olicise se Shtetit ne shkelje flagrante të Rregullores së Policisë Shteti, konkretisht Neni 37 “Përdorimi i uniformës së Policisë”, miratuar me VKM nr. 750, datë 16.9.2015 (botuar në fletore zyrtare 167, dt 23 shtator 2015,)

anisa zanipolicia e shtetipolicia rrugoregjoba